عنواننوع درمانقیمت آزاد سهم بیمار ( تومان )

با کارت طلایی
خدماتمعاینه پزشک عمومی40,000رایگان
خدماتست یکبار مصرف24,00012,000
خدماتپانسمان24,00012,000
رادیوگرافیعکس پری اپیکال34,00017,000
رادیوگرافیعکس دیجیتال38,00019,000
جرمگیریجرم گیری + بروساژ هر فک230,000115,000
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی هر کانال320,000160,000
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی دندان شماره 7 هر کانال380,000190,000
درمان ریشه
(عصب کشی)
پالپوتومی بزرگسالان210,000105,000
درمان ریشه
(عصب کشی)
پین داخل کانال90,00045,000
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام یک سطحی340,000170,000
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام دو سطحی390,000195,000
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام سه سطحی456,000228,000
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام بیلداپ560,000280,000
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی360,000180,000
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت دو سطحی450,000225,000
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت سه سطحی570,000285,000
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ640,000320,000
ترمیمی
( پرکردن )
کامپوزیت زیبایی ( ونیر کامپوزیت )1,180,000590,000
کشیدن دندان
کشیدن دندان قدامی 190,00095,000
کشیدن دندان
کشیدن دندان خلفی260,000130,000
کشیدن دندان
کشیدن دندان عقل معمولی330,000165,000
کشیدن دندان
کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان360,000180,000
کشیدن دندان
درمان درای ساکت (هر جلسه)140,00070,000
کشیدن دندان
دره ناژ آبسه داخل دهانی120,00060,000
پستپست ریختگی ( هر واحد)620,000310,000
پستفایبر پست (هر واحد)570,000285,000
دندانپزشکی اطفالفلوراید تراپی دوتا فک370,000185,000
دندانپزشکی اطفالفیشور سیلانت هر دندان390,000195,000
دندانپزشکی اطفالکشیدن دندان شیری قدامی200,000100,000
دندانپزشکی اطفالپالپوتومی460,000230,000
روکشروکش PFM + هزینه لابراتوار 1,340,000670,000
روکشروکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار1,600,000800,000
روکشروکش لامینیت + هزینه لابراتوار 2,800,0001,400,000
روکشروکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار 2,440,0001,220,000
روکشچسباندن هر واحد روکش 100,00050,000
روکشچسباندن مجدد روکش هر واحد32,000رایگان
ارتدنسی
ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار1,730,000865,000
ارتدنسی
فعال کردن ارتدنسی متحرک (هرجلسه)130,00065,000
ارتدنسی
ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی5,060,0002,530,000
ارتدنسی
فضا نگهدارنده654,000327,000
پروتزپرتز دست دندان مصنوعی معمولی هر فک3,700,0001,850,000
پروتزپروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هر فک4,100,0002,050,000
پروتزپلاک کرم کبالت هر فک با
هزینه لابراتوار
3,460,0001,730,000
پروتزپلاک پارسیل اکریلی تا 5 دندان با لابراتوار3,460,0001,730,000
پروتزریلاین هر فک570,000285,000
ایمپلنتایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش5,970,0004,180,000
جراحی تخصصی
درمان ریشه مجدد تخصصی هر کانال
580,000290,000
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ریشه باقیمانده690,000345,000
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته 1,096,000548,000
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نهفته 1,448,000724,000
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ( هر ربع فک )1,192,000596,000
جراحی تخصصی
افزایش طول تاج دندان تخصصی680,000340,000