عنواننوع درمانقیمت آزادسهم بیمار ( تومان )

با کارت طلایی
خدماتمعاینه پزشک عمومی۴۰,۰۰۰رایگان
خدماتست یکبار مصرف۲۴,۰۰۰۱۲,۰۰۰
خدماتپانسمان۲۴,۰۰۰۱۲,۰۰۰
رادیوگرافیعکس پری اپیکال۳۴,۰۰۰۱۷,۰۰۰
رادیوگرافیعکس دیجیتال۳۸,۰۰۰۱۹,۰۰۰
جرمگیریجرم گیری + بروساژ هر فک۲۳۰,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی هر کانال۳۲۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
عصب کشی دندان شماره ۷ هر کانال۳۸۰,۰۰۰۱۹۰,۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
پالپوتومی بزرگسالان۲۱۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰
درمان ریشه
(عصب کشی)
پین داخل کانال۹۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام یک سطحی۳۴۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام دو سطحی۳۹۰,۰۰۰۱۹۵,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام سه سطحی۴۵۶,۰۰۰۲۲۸,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با آمالگام بیلداپ۵۶۰,۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت یک سطحی۳۶۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت دو سطحی۴۵۰,۰۰۰۲۲۵,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت سه سطحی۵۷۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
ترمیم با کامپوزیت بیلداپ۶۴۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
ترمیمی
( پرکردن )
کامپوزیت زیبایی ( ونیر کامپوزیت )۱,۱۸۰,۰۰۰۵۹۰,۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان قدامی۱۹۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان خلفی۲۶۰,۰۰۰۱۳۰,۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن دندان عقل معمولی۳۳۰,۰۰۰۱۶۵,۰۰۰
کشیدن دندان
کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان۳۶۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
کشیدن دندان
درمان درای ساکت (هر جلسه)۱۴۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰
کشیدن دندان
دره ناژ آبسه داخل دهانی۱۲۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
پستپست ریختگی ( هر واحد)۶۲۰,۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
پستفایبر پست (هر واحد)۵۷۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
دندانپزشکی اطفالفلوراید تراپی دوتا فک۳۷۰,۰۰۰۱۸۵,۰۰۰
دندانپزشکی اطفالفیشور سیلانت هر دندان۳۹۰,۰۰۰۱۹۵,۰۰۰
دندانپزشکی اطفالکشیدن دندان شیری قدامی۲۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
دندانپزشکی اطفالپالپوتومی۴۶۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
روکشروکش PFM + هزینه لابراتوار۱,۳۴۰,۰۰۰۶۷۰,۰۰۰
روکشروکش فول سرام معمولی + هزینه لابراتوار۱,۶۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
روکشروکش لامینیت + هزینه لابراتوار۲,۸۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰
روکشروکش زیرکونیا + هزینه لابراتوار۲,۴۴۰,۰۰۰۱,۲۲۰,۰۰۰
روکشچسباندن هر واحد روکش۱۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
روکشچسباندن مجدد روکش هر واحد۳۲,۰۰۰رایگان
ارتدنسی
ارتودنسی متحرک هر فک با لابراتوار۱,۷۳۰,۰۰۰۸۶۵,۰۰۰
ارتدنسی
فعال کردن ارتدنسی متحرک (هرجلسه)۱۳۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰
ارتدنسی
ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی۵,۰۶۰,۰۰۰۲,۵۳۰,۰۰۰
ارتدنسی
فضا نگهدارنده۶۵۴,۰۰۰۳۲۷,۰۰۰
پروتزپرتز دست دندان مصنوعی معمولی هر فک۳,۷۰۰,۰۰۰۱,۸۵۰,۰۰۰
پروتزپروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هر فک۴,۱۰۰,۰۰۰۲,۰۵۰,۰۰۰
پروتزپلاک کرم کبالت هر فک با
هزینه لابراتوار
۳,۴۶۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰
پروتزپلاک پارسیل اکریلی تا ۵ دندان با لابراتوار۳,۴۶۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰
پروتزریلاین هر فک۵۷۰,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰
ایمپلنتایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش۵,۹۷۰,۰۰۰۴,۱۸۰,۰۰۰
جراحی تخصصی
درمان ریشه مجدد تخصصی هر کانال
۵۸۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ریشه باقیمانده۶۹۰,۰۰۰۳۴۵,۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته۱,۰۹۶,۰۰۰۵۴۸,۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی عقل نهفته۱,۴۴۸,۰۰۰۷۲۴,۰۰۰
جراحی تخصصی
جراحی تخصصی ( هر ربع فک )۱,۱۹۲,۰۰۰۵۹۶,۰۰۰
جراحی تخصصی
افزایش طول تاج دندان تخصصی۶۸۰,۰۰۰۳۴۰,۰۰۰