مشترک کارت طلایی :

با توجه به مذاکرات صورت گرفته با جامعه پزشکی طرف قرارداد ، بزودی لیست قیمت خدمات عینک سازی

با کارت طلایی منتشر می شود .

علت عدم لیست قیمت به تصویب نهایی مجمع می باشد که بزودی اقدامات لازم نهایی می گردد