نوع درمان
قیمت آزاد
سهم پرداختی بیمار
با کارت طلایی
مشاوره
مشاوره اولیه
۲۰,۰۰۰
رایگان
ویزیت
ویزیت متخصص پوست
۵۸,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو چانه(هر جلسه)
۲۹,۰۰۰-۴۳,۰۰۰
۲۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو پشت لب (هر جلسه)
۲۹,۰۰۰-۴۳,۰۰۰
۲۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو گونه-یک طرف (هر جلسه)
۲۹,۰۰۰-۴۳,۰۰۰
۲۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو کل صورت (هرجلسه)
۱۱۵,۰۰۰-۱۴۳,۰۰۰
۸۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو زیر بغل-یک طرف (هر جلسه)
۴۳,۰۰۰-۷۲,۰۰۰
۳۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو دست تا آرنج-یک طرف (هر جلسه)
۱۰۰,۰۰۰-۱۲۹,۰۰۰
۷۰,۰۰۰-۹۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو بازو-یک طرف(هر جلسه)
۷۲,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزرمو ساق پا تا زانو – یک طرف (هرجلسه)
۱۲۹,۰۰۰-۱۵۸,۰۰۰
۹۰,۰۰۰-۱۱۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو کشاله ران – یک طرف (هرجلسه)
۱۱۵,۰۰۰-۱۴۳,۰۰۰
۸۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو خط بیکینی (هرجلسه)
۵۸,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو بیکینی کامل (هرجلسه)
۱۲۹,۰۰۰-۱۷۲,۰۰۰
۹۰,۰۰۰-۱۲۰,۰۰۰
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
۳ تا ۵ جلسه
لیزر مو کل بدن ( پاها-دست ها- بیکینی- کل صورت – زیر بغل )
۷۸۶,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰
( PRP) جوانسازی

جوانسازی (موی سر ، زیر چشم ، دستها و صورت)
هزینه هر کیت مصرفی ، بسته به نوع کیت
۵۱۹,۰۰۰-۷۵۹,۰۰۰

۳۶۳,۰۰۰-۵۲۸,۰۰۰

مزوتراپیلاغری موضعی ، بسته به نوع مواد مصرفی (هر جلسه)
۱۲۴,۰۰۰-۱۶۰,۰۰۰
۸۶,۰۰۰-۱۱۲,۰۰۰
مزوتراپیمزوتراپی دور چشم (برطرف کردن تیرگی ، گودی و چروک هر دو چشم ) بسته به نوع مواد مصرفی (هرجلسه)

۱۳۲,۰۰۰-۱۷۰,۰۰۰

۹۲,۰۰۰-۱۱۹,۰۰۰

مزوتراپیمزوتراپی تقویت موی سر ، بسته به نوع مواد مصرفی (هرجلسه)
۱۵۱,۰۰۰-۲۰۸,۰۰۰
۱۰۶,۰۰۰-۱۴۵,۰۰۰
مزوتراپیمزوتراپی کل صورت به جز دور چشم ، بسته به مواد مصرفی (هرجلسه)
۱۴۴,۰۰۰-۲۰۸,۰۰۰
۱۰۱,۰۰۰-۱۴۵,۰۰۰
برداشتن خال
برداشتن خال ریز ( هر عدد)
۲۵,۰۰۰-۳۳,۰۰۰
۱۷,۰۰۰-۲۳,۰۰۰
برداشتن خال
برداشتن خال متوسط (هر عدد)
۴۱,۰۰۰-۴۹,۰۰۰
۲۹,۰۰۰-۳۴,۰۰۰
برداشتن خال
برداشتن خال درشت (هر عدد)
۵۷,۰۰۰-۹۹,۰۰۰
۳۵,۰۰۰-۶۰,۰۰۰
تزریق ژل
گونه ، لب ، خط خنده ، هر ویال ، بسته به نوع مواد مصرفی
۵۰۰,۰۰۰-۷۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰-۵۲۵,۰۰۰
تزریق بوتاکسهر نقطه از صورت ، هزینه هر ویال ، بسته به نوع مواد مصرفی
۴۵۷,۰۰۰ – ۴۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰-۳۲۰,۰۰۰
جوانسازی (طول درمان ۲ تا ۵ جلسه)تخلیه منافذ پوست (پاکسازی عمقی)
۵۶,۰۰۰-۷۶,۰۰۰
۴۰,۰۰۰-۵۳,۰۰۰
جوانسازی (طول درمان ۲ تا ۵ جلسه)لیفتینگ غیر جراحی جهت برطرف کردن چین و چروک پوست
۵۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰-۴۵,۰۰۰
جوانسازی (طول درمان ۲ تا ۵ جلسه)میکرودرم ابریشن یا لایه برداری فیزیکی (هرجلسه)
۵۶,۰۰۰-۱۰۲,۰۰۰
۴۰,۰۰۰-۷۱,۰۰۰
جوانسازی (طول درمان ۲ تا ۵ جلسه)لایه برداری شیمیایی بسته به مواد مصرفی (هرجلسه)
۱۳۱,۰۰۰ – ۶۶,۰۰۰
۴۶,۰۰۰-۹۱,۰۰۰
رفع تاتو (خالکوبی)
لیزر رفع تاتوی ابرو (دوطرف هر جلسه)
۱۵۰,۰۰۰-۲۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰-۱۳۰,۰۰۰
کاشت مو
کاشت موی تخصصی با بهره گیری از متد روز دنیا
۴,۰۰۰,۰۰۰-۶,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰-۴,۰۰۰,۰۰۰
کاشت ابرو
کاشت ابرو تخصصی (هر دوطرف)
۳,۵۰۰,۰۰۰-۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰-۲,۸۰۰,۰۰۰
جراحی بینی
جراحی بینی تخصصی
۵,۵۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)شکم
۳,۲۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)پهلو ( ۲ طرف )
۳,۲۵۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)خارج ران ( ۲ طرف ) | یا داخل ران (۲ طرف ) | یا گردن | یا بازو | یا غبغب
۸,۵۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)پشت ، کمر ، زیر بغل ۲ طرف
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)ساق پا (۲ طرف)۶.۵۰۰.۰۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰