نوع درمان
قیمت آزاد
سهم پرداختی بیمار
با کارت طلایی
مشاوره
مشاوره اولیه
20,000
رایگان
ویزیت
ویزیت متخصص پوست
90,000
65,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو چانه(هر جلسه)
29,000 الی 43,000
20,000 الی 30,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو پشت لب (هر جلسه)
29,000 الی 43,000
20,000 الی 30,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو گونه (هر جلسه)
29,000 الی 43,000
20,000 الی 30,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو کل صورت (هرجلسه)
115,000 الی 143,000
80,000 الی 100,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو زیر بغل (هر جلسه)
43,000 الی 72,000
30,000 الی 50,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو دست تا آرنج (هر جلسه)
100,000 الی 129,000
70,000 الی 90,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو بازو (هر جلسه)
72,000 الی 100,000
50,000 الی 70,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزرمو ساق پا تا زانو (هرجلسه)
129,000 الی 158,000
90,000 الی 110,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو کشاله ران (هرجلسه)
115,000 الی 143,000
80,000 الی 100,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو خط بیکینی (هرجلسه)
58,000 الی 100,000
40,000 الی 70,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو بیکینی کامل (هرجلسه)
129,000 الی 172,000
90,000 الی 120,000
لیزر موهای زائد
(IPL)
طول درمان
3 تا 5 جلسه
لیزر مو کل بدن ( پاها-دست ها- بیکینی- کل صورت – زیر بغل )
786,000
550,000
جوانسازی (PRP)

جوانسازی (موی سر ، زیر چشم ، دستها و صورت)
هزینه هر کیت مصرفی ، بسته به نوع کیت
860,000 الی 1,200,000
600,000 الی 850,000
تخلیه منافذ پوست پاکسازی عمقی100,000 الی 122,00070,000 الی 85,000
میکرونیلدینگمیکرونیلدینگ (هر جلسه)643,000450,000
لایه برداریلایه برداری شیمیایی بسته به مواد مصرفی (هر جلسه)170,000 الی 345,000120,000 الی 170,000
میکرودرم ابریشنلایه برداری فیزیکی(هر جلسه)140,000 الی 180,000100,000 الی 130,000
مزوتراپیمزوتراپی دور چشم (برطرف کردن تیرگی ، گودی و چروک هر دو چشم ) بسته به نوع مواد مصرفی (هرجلسه)

440,000 الی 560,000

310,000 الی 395,000
مزوتراپیمزوتراپی تقویت موی سر ، بسته به نوع مواد مصرفی (هرجلسه)
410,000 الی 540,000290,000 الی 380,000
مزوتراپیمزوتراپی کل صورت به جز دور چشم ، بسته به مواد مصرفی (هرجلسه)
400,000 الی 530,000280,000 الی 370,000
مزوتراپیلاغری موضعی ، بسته به نوع مواد مصرفی (هر جلسه)

برداشتن خال
برداشتن خال ریز ( هر عدد)
57,000 الی 71,00040,000 الی 50,000
برداشتن خال
برداشتن خال متوسط (هر عدد)
86,000 الی 107,000
60,000 الی 75,000
برداشتن خال
برداشتن خال درشت (هر عدد)
115,000 الی 150,00080,000 الی 110,000
تزریق ژل
گونه ، لب ، خط خنده ، هر ویال ، بسته به نوع مواد مصرفی
980,000 الی 1,170,000690,000 الی 820,000
تزریق بوتاکسهر نقطه از صورت ، هزینه هر ویال ، بسته به نوع مواد مصرفی
740,000 الی 970,000520,000 الی 680,000
جراحی بینی
جراحی بینی تخصصی
کاهش یک میلیون تومان نسبت به قیمت آزاد
جوانسازی (طول درمان 2 تا 5 جلسه)تخلیه منافذ پوست (پاکسازی عمقی)
56,000-76,000
40,000-53,000
جوانسازی (طول درمان 2 تا 5 جلسه)لیفتینگ غیر جراحی جهت برطرف کردن چین و چروک پوست
50,000-70,000
35,000-45,000
جوانسازی (طول درمان 2 تا 5 جلسه)میکرودرم ابریشن یا لایه برداری فیزیکی (هرجلسه)
56,000-102,000
40,000-71,000
جوانسازی (طول درمان 2 تا 5 جلسه)لایه برداری شیمیایی بسته به مواد مصرفی (هرجلسه)
131,000 – 66,000
46,000-91,000
رفع تاتو (خالکوبی)
لیزر رفع تاتوی ابرو (دوطرف هر جلسه)
150,000-200,000
100,000-130,000
کاشت مو
کاشت موی تخصصی با بهره گیری از متد روز دنیا
4,000,000-6,000,000
3,000,000-4,000,000
کاشت ابرو
کاشت ابرو تخصصی (هر دوطرف)
3,500,000-4,000,000
2,200,000-2,800,000
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)شکم و پهلو (2 طرف)13,300,000
9,300,000
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)غبغب
6,300,000
4,400,000
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)بازو (2طرف)11,200,0007,800,000
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)خارج و داخل ران (2 طرف)
15,400,000
10,780,000
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)خارج ران (2 طرف)10,500,0007,350,000
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)داخل ران (2 طرف)8,000,0005,600,000
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)پشت ، کمر ، زیر بغل 2 طرف
11,900,000
8,300,000
لیپوماتیک (رفع چربی زیر پوست و تخلیه توسط لیزر بدون جراحی باز)ساق پا (2 طرف)12,600.0008.820.000