گروه کارت طلایی در ادامه فعالیت های خود اقدام به عقد قرارداد با مجهزترین ، معتبرترین ، پیشرفته ترین مراکز پزشکی در شاخه های دندانپزشکی – پوست و مو – زیبایی – چشم پزشکی – عینک سازی – آزمایشگاهی – پزشک عمومی – پزشک خانواده – مشاور خانواده نموده است .

با توجه به حساسیت های موجود ، کارشناسان کارت طلایی پس از بررسی عملکرد علمی و سوابق پزشکان ، همچنین بررسی کلینیک و تجهیزات مورد استقاده ، اقدام به گزینش منطقه ای پزشکان نموده و در هر منطقه شهرداری تنها با ۲ پزشک قرارداد همکاری منعقد می نماید .

این سیاست در جهت کنترل کیفی خدمات پزشکان محترم به مراجعین کارت طلایی می باشد .

تیم بازرسی کارت طلایی به صورت مستمر با مراجعین کارت طلایی درارتباط بوده و سطح خدمات پزشکان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد .

در صورت گزارش موارد کم کاری و یا عدم همکاری ، مرکز طرف قرارداد از لیست کارت طلایی خارج و طبق موازین داخلی اقدام می گردد .

با توجه به بروز بودن لیست مراکز طرف قرارداد ، پیشنهاد می شود قبل از مراجعه به پزشک مورد نظر ، از طریق سایت لیست پزشکان طرف قرارداد را مرور نمائید

برای اطلاع از مراکز تحت پوشش برروی مرکز مورد نظر کلیک نمائید .

مراکز دندانپزشکی

مراکز خدمات زیبایی

مراکز چشم پزشکی

مرانز خدمات عینک سازی

مراکز پزشک عمومی

مراکز مشاورخانواده

آزمایشگاه ها

پزشک اطفال