نوشته‌ها

رستوران تاپ دیزی

لذت با هم بودنبسته تشریفاتی تاپ دیزی سفالی بسته تاپ دیزی سفالی بسته تشریفاتی تاپ کباب کوبیده بسته تاپ کباب کوبیدهچاشنی های محلی و خارجی نان داغ تنوری با آرد روستایی نهار و شام در خدمت ما باشید با مدیریت جناب آقای حصاریهمه روزه 12 الی…