نوشته‌ها

کارت طلایی

انواع جراحی فک و عوارض جراحی فک

جراحی فک و صورت از انواع جراحی‌های زیبایی است که به علت عوارض بسیار آن کمتر متقاضی دارد. این جراحی در ناهنجاری‌های شدید مادرزادی ضروری است و بیمار را از عوارض این ناهنجاری رها می‌کند.  این نوع جراحی عوارض بسیار بالایی دارد که بسیاری ها بخاطر بال…