نوشته‌ها

کارت تخفیف دندانپزشکی

پر کردن دندان

پر کردن دندان در دوران نوسنگی برخی یافته ها نشان میدهند که در دوران نوسنگی مردم از علم دندان پزشکی خوبی برخوردار بوده‌اند. البته این ادعا بدون سند و مدرک نیست و کاملا اثبات شده است. درواقع اثرات پرشدگی دندان در مردی ۶۵۰۰ساله یافت شده است، ا…
خونریزی لثه

خونریزی لثه و دندان

فکر کنم‌ همگی به یاد می‌اوریم در کودکی وقتی برای اولین بار مسواک میزدیم لثه‌هایمان خونریزی میکرد و گاها ماازاین مسئله میترسیدیم و شایدهم تا مدتی مسواک نمیزدیم زیراازاین قضیه واهمه داشتیم حال سوال اینجاست که چرااین اتفاق در کودکی برایمان رخ نمیداد و الا…
بیمه دندانپزشکی

استفاده از نخ دندان از بیماری های قلبی جلوگیری میکند

این‌روزها شاهد این قضیه هستیم که فرد آنقدر که به لباس و خوردن غذا در بهترین رستوران ها و داشتن ماشین لوکس و خرید فلان برند و .‌.. اهمیت می‌دهد به مهم‌ترین بهداشت فردی یعنی بهداشت دهان و دندان خود اهمیت نمی‌دهد و این قضیه فاجعه‌است. عدم بهداش…