حضور کارت طلایی در نمایشگاهی دیگر

هفتمین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال درمحل  نمایشگاه های بین المللی و در تاریخ هشتم اسفند الی یازدهم اسفند 92 برگزار می شود اهداف برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال به شرح ذیل است : 1. جریان سازی و ایجاد بستر مناسب جهت تولید و ت…