دکتر فاطمه شربت خوری

دکتر فاطمه شربت خوریپزشک عمومیشماره نظام پزشکی: 48850 آدرس : گرگان - خیابان ولیعصر - بین عدالت 2 و 4 - مجتمع عادل - طبقه اولتلفن: 32229078-017 …

دکتر عزیزه قرجه

دکتر عزیزه قرجهجراح - دندانپزشکشماره نظام پزشکی: 127841 آدرس : گرگان - خیابان شالیکوبی - خیابان عدالت 5 - مجتمع آپادانا - طبقه 4تلفن: 32335793-017 …

دکتر لیلا الهی

دکتر لیلا الهیجراح - دندانپزشکشماره نظام پزشکی: 75709 آدرس : گرگان - خیابان ولیعصر - خیابان عدالت 11 - ساختمان اردوان - طبقه 2تلفن: 32327258-017…

دکتر علی امیر چقماقی

دکتر علی امیر چقماقیجراح - دندانپزشکشماره نظام پزشکی: 91912آدرس : گرگان - خیابان شالیکوبی - خیابان عدالت 5 - مجتمع آپادانا - طبقه 1 - واحد 3تلفن: 32362457-017 …

دکتر محمد احمدی کلته

دکتر محمد احمدی کلته جراح ، دندانپزشک ، ایمپلنت شماره نظام پزشکی: 91296آدرس : گرگان - خیابان شالیکوبی - خیابان ولیعصر - عدالت 13 - انتهای کوچه - مجتمع 777 - طبقه 2 - واحد 5تلفن: 32256616-017 …

دکتر یدالله صحت

دکتر یدالله صحتدندانپزشکشماره نظام پزشکی: 75270آدرس : گرگان - مجتمع صدار - طبقه 5 - واحد 501تلفن: 32366552الی 3