دکتر فاطمه شربت خوری

دکتر فاطمه شربت خوری پزشک عمومی شماره نظام پزشکی: 48850   آدرس : گرگان - خیابان ولیعصر - بین عدالت 2 و 4 - مجتمع عادل - طبقه اول تلفن: 32229078-017  …

دکتر عزیزه قرجه

دکتر عزیزه قرجه جراح - دندانپزشک شماره نظام پزشکی: 127841   آدرس : گرگان - خیابان شالیکوبی - خیابان عدالت 5 - مجتمع آپادانا - طبقه 4 تلفن: 32335793-017  …

دکتر لیلا الهی

دکتر لیلا الهی جراح - دندانپزشک شماره نظام پزشکی: 75709   آدرس : گرگان - خیابان ولیعصر - خیابان عدالت 11 - ساختمان اردوان - طبقه 2 تلفن: 32327258-017…

دکتر علی امیر چقماقی

دکتر علی امیر چقماقی جراح - دندانپزشک شماره نظام پزشکی: 91912 آدرس : گرگان - خیابان شالیکوبی - خیابان عدالت 5 - مجتمع آپادانا - طبقه 1 - واحد 3 تلفن: 32362457-017  …

دکتر محمد احمدی کلته

دکتر محمد احمدی کلته جراح ، دندانپزشک ، ایمپلنت شماره نظام پزشکی: 91296 آدرس : گرگان - خیابان شالیکوبی - خیابان ولیعصر - عدالت 13 - انتهای کوچه - مجتمع 777 - طبقه 2 - واحد 5 تلفن: 32256616-017  …

دکتر یدالله صحت

دکتر یدالله صحت دندانپزشک شماره نظام پزشکی: 75270 آدرس : گرگان - مجتمع صدار - طبقه 5 - واحد 501 تلفن: 32366552الی 3