دکتر فاطمه شربت خوری

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: ۴۸۸۵۰

 

آدرس : گرگان – خیابان ولیعصر – بین عدالت ۲ و ۴ – مجتمع عادل – طبقه اول

تلفن: ۳۲۲۲۹۰۷۸-۰۱۷

 

دکتر عزیزه قرجه

جراح – دندانپزشک

شماره نظام پزشکی: ۱۲۷۸۴۱

 

آدرس : گرگان – خیابان شالیکوبی – خیابان عدالت ۵ – مجتمع آپادانا – طبقه ۴

تلفن: ۳۲۳۳۵۷۹۳-۰۱۷

 

دکتر لیلا الهی

جراح – دندانپزشک

شماره نظام پزشکی: ۷۵۷۰۹

 

آدرس : گرگان – خیابان ولیعصر – خیابان عدالت ۱۱ – ساختمان اردوان – طبقه ۲

تلفن: ۳۲۳۲۷۲۵۸-۰۱۷

دکتر علی امیر چقماقی

جراح – دندانپزشک

شماره نظام پزشکی: ۹۱۹۱۲

آدرس : گرگان – خیابان شالیکوبی – خیابان عدالت ۵ – مجتمع آپادانا – طبقه ۱ – واحد ۳

تلفن: ۳۲۳۶۲۴۵۷-۰۱۷

 

دکتر محمد احمدی کلته

جراح ، دندانپزشک ، ایمپلنت

شماره نظام پزشکی: ۹۱۲۹۶

آدرس : گرگان – خیابان شالیکوبی – خیابان ولیعصر – عدالت ۱۳ – انتهای کوچه – مجتمع ۷۷۷ – طبقه ۲ – واحد ۵

تلفن: ۳۲۲۵۶۶۱۶-۰۱۷

 

دکتر یدالله صحت

دندانپزشک

شماره نظام پزشکی: ۷۵۲۷۰

آدرس : گرگان – مجتمع صدار – طبقه ۵ – واحد ۵۰۱

تلفن: ۳۲۳۶۶۵۵۲الی ۳