سپاس خداوند جهان را که قادر است و مطلق  و درود بی پایان بر شما خوبان به شما که با حمایت خود مشوق راهمان بودید و با درایت خود پایه گذار دومین کنفرانس ملی کارآفرینی ، تولید ملی و رونق اقتصادی زمان : 7 مهرماه 1394 ساعت 16 مکان : تهران ، مرکز همایش های …