کامپوزیت دندان

برای کامپوزیت دندان چند جلسه باید برویم ؟+ راهنمای جامع

یکی از علل محبوبیت کامپوزیت، تعداد جلسات کامپوزیت دندان است.زیرا در این روش نیازی به مراجعات مکرر به مطب دندانپزشکی نیست .و با حداقل مراجعه که یک جلسه دو یا سه ساعته است می توان مشکل را برطرف نمود.کامپوزیت دندان بنا به کاربردهای زیادی که…