کامپوزیت دندان

برای کامپوزیت دندان چند جلسه باید برویم ؟+ راهنمای جامع

یکی از علل محبوبیت کامپوزیت، تعداد جلسات کامپوزیت دندان است. زیرا در این روش نیازی به مراجعات مکرر به مطب دندانپزشکی نیست . و با حداقل مراجعه که یک جلسه دو یا سه ساعته است می توان مشکل را برطرف نمود. کامپوزیت دندان بنا به کاربردهای زیادی که…