دکتر محمد حسین سالاری

دکتر محمد حسین سالاریدندانپزشک عمومیفارغ تحصیل از دانشکده پزشکی شیرازبه شماره نظام پزشکی : 38422 آدرس : یزد ، چهارراه معلم-ابتدای بلوار پاکنژاد-ک4-پ9شماره تماس : 03515251763 …

دکتر محمدحسین سعادت جو

دندانپزشکیخدمات دندانپزشکیدکتر محمدحسین سعادت جو به شماره نظام پزشکی 36286 آدرس : یزد ، بلوار آزادگان ، بعد از فلکه دوم آزادشهر ، کوچه نرگس ، روبروی داروخانه دکتر حبیبیتلفن : 7253225-0351…

دکتر رحیم استبرقی

دندانپزشکیخدمات دندانپزشکیدکتر رحیم استبرقی به شماره نظام پزشکی 124454 آدرس : یزد ، خیابان کاشانی ، جنب بیمارستان بهمنتلفن : 6248123-0351 …

دکتر علیرضا رئوف

جراحی زیباییهیپنوتیزم درمانیانواع خدمات زیباییجراحی زیباییدکتر علیرضا رئوف به شماره نظام پزشکی 114190 آدرس : یزد ، چهارراه مهدیه ، روبروی بیمارستان مادر ، طبقه فوقانی ، ساختمان رشاتلفن : 6284474-0351…

دکتر کاظم جعفری

دکتر کاظم جعفریدندانپزشک عمومیفارغ التحصیل از دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزدبه شماره نظام پزشکی : 114691آدرس : یزد ، بلوارآزادگان-بعد از فلکه دوم آزادشهر-ک نرگس-روبروی داروخانه دکتر حبیبیشماره تماس : 3517220697…

دکتر مهناز فرهادزاده

دندانپزشکانواع خدمات دنداپزشکی و زیباییدر کلینیک دکتر مهناز فرهادزاده به شماره نظام پزشکی 132572 آدرس : یزد ، خیابان مسکن شهرسازی ، بعد از درمانگاه شماره 9 ، قبل از کوچه صحراتلفن : 6248416-0351 …