نکات پزشکی جالب

نکات پزشکی بسیار جالب ... از تپش قلب در هنگام عصبانیت جلوگیری کنیدبه انگشت شست خود، فوت کنید! عصب واگ که ضربان قلب را کنترل می کند، بکمک نفس کشیدن، آرام می گیرد. مغز خود را گرم نگه داریدبسیار چیز های کم اهمیتی هستند که مغز را سرد و فلج می سا…

کارت طلایی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

کارت طلایی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال و کامپیوتر  حضور کارت طلایی در دومین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال و کامپیوتر از روز شنبه 15 شهریور ماه تا روز سه شنبه 18 شهریور .کارت طلایی در فضای باز - جنب سالن 38 آماده ارائه خدمات…

آموزشگاه فنی و حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای  به مدیریت آقای حامد محمد یوسف امام حسین -ابتدای خیابان انقلاب - اولین خیابان سمت چپ (آیت الله مدنی جنوبی) - پ 58 - واحد 1تلفن 77511821 …

استخر قیانوری

استخر قیانوری به مدیریت آقای موسوی بزرگراه تندگویان - دور برگردان میثاق جنوبی - خ آموزگارتلفن 55025400

فروشگاه آقا کوچولو و خانم کوچولو

فروشگاه آقا کوچولو و خانم کوچولو به مدیریت آقای فرزاد ناصح میرداماد - پاساژ مریمتلفن 22229894

بوتیک همه

بوتیک همه به مدیریت آقا ی محمد هاشمی خ شریعتی - بین ظفر و میرداماد - روبروی ایستگاه مترو - برج مینا - ط2 - پ 28تلفن 22894403