کارت تخفیف طلایی

دکتر افشین مشفق یگانه

جراح دندانپزشک (ترمیمی، زیبایی،ایمپلنت،پروتز) محدوده : مجیدیه شمالی

دکتر زهرا محمدی

جراح و دنداپزشک محدوده : خیابان آذربایجان

دکتر نیما بهمن پور

دکتر نیما بهمن پور جراح و دندان پزشک - متخصص ایمپلنت و ارتودنسی از امریکا برای هماهنگی با کارت طلایی تماس بگیریدضلع جنوبی میدان رسالت - نبش مدنی - ساختمان مهر - ط1 - واحد2 …

دکتر پژمان ارجمند

دکتر پژمان ارجمند جراح و دندان پزشک - متخصص ایمپلنت و ارتودنسی از امریکا  ضلع جنوبی میدان رسالت - نبش مدنی - ساختمان مهر - ط1 - واحد2برای هماهنگی با کارت طلایی تماس بگیرید …

دکتر گلدیس خلیلی

دکتر گلدیس خلیلی جراح و دندان پزشک - متخصص کودکان برای هماهنگی با کارت طلایی تماس بگیریدضلع جنوبی میدان رسالت - نبش مدنی - ساختمان مهر - ط1 - واحد 2…