نوشته‌ها

استخر و سونای موج

40% تخفیف استخربه مدیریت آقای حمید مسجدیکارت طلایی ها : استخر با 40% تخفیف آموزش شنا با 30% تخفیف بدنسازی با 30% تخفیف ایروبیک آبی با 20% تخفیف یوگا در آب با 20% تخفیفقم ، کلهری ، کوچه 23برای هماهنگی با شماره های 37209337 و یا 37209337 تماس بگیر…