نوشته‌ها

استخر نام آوران

متناسب با نیازهای شما با مدیریت آقای شاهین شهبازی زمان مراجعه : بانوان : روزهای زوج 13 الی 19.30/روزهای فرد و جمعه ها 13 الی 17 آقایان : روزهای زوج 17.30 الی23 /روزهای فرد و جمعه ها 20 الی23 پردیس ، فاز 3 ، روبروی میوه تره بار ، مجموعه ور…