نوشته‌ها

باغ صبا

لحظات شیرینبا مدیریت حاج قاسم علی طلایی ها از 6% تخفیف برخوردارندشهران ، اتوبان جاده سولقان یا جاده امام زاده داوود ، بعد از پل آهنی ، دست راست ، جنب رستوران کاکتوس ، باغ صبابرای هماهنگی با شماره های 44335518 و یا 44353139 و یا 4433552…