نوشته‌ها

تخفیف دندانپزشکی

سفید کردن دندان با کارت طلایی دندان پزشکی

هرکسی مسئول سلامتی خودش است. یعنی اگر به خاطر کم کاری کسی درگیر بیماری شود و یا اینکه یکی از اعضای بدنش دوچاد مشکل شود فقط باید خودش مورد سرزنش قرار بگیرد. چرا که هر فردی باید تا حد امکان و تا جایی که به ما مربوط میشود باید از خودش مراقبت کند. …