نوشته‌ها

شو شبانه ایرانیان

تخفیف 20%جنگی شاد همراه با موزیک زنده  با مدیریت جناب آقای حمید خندانزمان مراجعه :تا آخر شهریور هرشب دو سانس از ساعت 22بعد از شهریور هرشب به صورت تک سانس در ساعت 24 برگزار می شود  طلایی ها فقط با پرداخت 24000 تومان اما به ارزش…