نوشته‌ها

کارت تخفیف دندانپزشکی

کاهش هزینه کامپوزریت با استفاده از کارت تخفیف زیبایی

کامپوزیت از ماده ای به اسم رزین ساخته میشود که این ماده توسط دندان پزشک روی دندان ها قرار میگیرد به این شکل که دندان پزشک ماده را روی دندان میگذارد و براساس معیار های زیبایی شناختی آن را مرتب میکند به طوری که تمام عیب و ایرادها و نواقص دندان هایتان …